Image

EU Projekt

Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja u Karlovcu II

Dana 20. siječnja 2022. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja u Karlovcu II“ u okviru poziva „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (UP.02.2.2.16.0204).
Opći cilj projekta je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje usluga koje pruža vrtić kroz produljenje radnog vremena vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže između poslovnih obaveza i obiteljskog života zaposlenih roditelja.

U Dječjem vrtiću Četiri rijeke, pružat će se usluga produljenog radnog vremena vrtića, u 5 objekata. Kroz projekt će se zaposliti 23 djelatnika (odgojitelji, stručni suradnici, pomoćno-tehničko osoblje) te voditelj projekta. Nabavit će se više setova didaktičke i osnovne opreme te će se educirati 19 odgojno-obrazovnih djelatnika.

EU Projekt crtež obrađeno

Osnovne informacije:

Naziv projekta: Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja u Karlovcu II (kodni broj: UP.02.2.2.16.0204)

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Poziv: Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Oznaka projekta: UP.02.2.2.16.0204

Datum potpisivanja ugovora: 20. siječnja 2022.

Nositelj: Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, OIB: 25654647153

Partner: Dječji vrtić Četiri rijeke, Grge Tuškana 9a, 47000 Karlovac, OIB: 86302366180

Ukupna vrijednost projekta: 5.905.481,29 HRK

Iznos sufinanciranja: 5.905.481,29 HRK (100%)

Udio bespovratnih sredstava: ESF (85%) i Državni proračun RH (15%)

Mjesto provedbe: Karlovac, Republika Hrvatska

Razdoblje provedbe: od 25. travnja 2021. do 20. rujna 2023.

Image
Image

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Image

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Grada Karlovca i Dječjeg vrtića Četiri rijeke.

Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac