Image

Upravljanje vrtićem

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19) Dječjim vrtićem Četiri rijeke upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima višestruku funkciju: razmatra i odlučuje o različitim investicijskim, financijskim, kadrovskim i odgojno-obrazovnim pitanjima. Također, donosi plan upisa djece u vrtić te odlučuje o žalbama roditelja, odnosno skrbnika djece.

Upravno vijeće sastoji se od 5 članova. Tri člana su iz reda javnih djelatnika – imenuje ih Osnivač; jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, a jedan član bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članova traje 4 godine. 

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Četiri rijeke su:

1. Irena Mažuran - predsjednica, predstavnica Osnivača
2. Nikolina Vrane - zamjenica predsjednice, predstavnica Osnivača
3. Anita Bažant Brkljačić - članica, predstavnica Osnivača
4. Tomislav Marušić - član, predstavnik roditelja ili skrbnika djece korisnika usluga Vrtića
5. Ines Matovina Sokolović - članica, predstavnica odgojitelja i ostalih stručnih djelatnika Vrtića

Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac

O nama - izbornik