Image

Pravo na pristup informacijama

Službenica za informiranje

Blaženka Barišić Pavlek, upravni pravnik

Grge Tuškana 9a, 47000 Karlovac

Tel. 047 659 002

E-mail: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr

Načini davanja informacija korisniku:

- neposrednim davanjem informacije,

- davanjem informacije pisanim putem,

- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

- dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac