Image

Eko program

Image

U svibnju 2021. godine Dječji vrtić Četiri rijeke (područni objekt Turanj) započeo je proces stjecanja statusa Eko vrtića. Radi se o programu koji koordinira Udruga Lijepa naša, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje te Zakladom za odgoj i obrazovanje za okoliš. Međunarodne Ekoškole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš u odgojno-obrazovnim ustanovama. Nastojanja vrtića Turanj za stjecanjem statusa Eko vrtića podržao je i Grad Karlovac.


Svrha programa je stvaranje vizije vrtića u kojem živi ekološki osviješteno dijete koje će se i u budućnosti znati odgovorno ponašati i donositi odluke važne za održiv i kvalitetan život.


Proces stjecanja statusa Eko vrtića, odnosno dobivanja tzv. zelene zastave sastoji se od 7 programskih koraka:


1. Osnivanje Eko odbora
2. Ocjena stanja okoliša
3. Plan i program djelovanja
4. Praćenje stanja i ocjenjivanje
5. Rad prema planu i programu djelovanja
6. Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija
7. Eko kodeks


Prvo, osniva se Eko odbor čiji su članovi predstavnici vrtića, roditelja, lokalne zajednice, javnih i drugih poduzeća te udruga koje se bave pitanjima okoliša. Eko odbor osigurava usvajanje ostalih šest elemenata. Idući korak podrazumijeva pregled trenutačnog stanja okoliša na temelju čega se donosi plan djelovanja. Provedba donesenog plana i programa rada kontinuirano se prati i vrednuje. Stalnom promidžbom, u provedbu programa uključuje se i šira društvena zajednica, a izradom eko kodeksa svi uključeni subjekti obvezuju se na širenje svijesti o važnosti ekologije u svakodnevnom životu.


Nakon ispunjavanja svih 7 koraka, o čemu se kontinuirano izvještava nacionalni koordinator provedbe programa, vrtić Turanj će biti nagrađen zelenom zastavom i poveljom (certifikatom) Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš.

Image
Image
Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac

Programi - izbornik