Image

Integrirani sportski program

Važnost tjelesne aktivnosti za rast i razvoj djeteta

Čovjekovo zdravlje u uskoj je vezi s kretanjem. Posljednjih desetljeća broj pretilih osoba, djece i mladih je u značajnom porastu. Suvremenim načinom života nedostaje više kretanja i igre na otvorenom što se vrlo nepovoljno odražava na razvoj sposobnosti i znanja djece, kao i na njihov zdravstveni status (Bosnić, 2015).

Rana i predškolska dob je najpovoljnije razdoblje za stimuliranje razvoja morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te razvijanje zdravih životnih navika. Ukoliko se u tom razdoblju propuste mogućnosti utjecaja na razvoj kvalitete i kvantitete djetetovih znanja i sposobnosti, one se ne mogu nadoknaditi u kasnijim životnim razdobljima, ma koliko razvojni poticaji bili intenzivni (Pejčić, 2006, U: Pejčić i Trajkovski, 2018). 

Sportske aktivnosti prepoznate su kao jedan od načina kojim se, podizanjem opće tjelesne i psihičke kondicije, može utjecati na razvoj motoričkih sposobnosti te na rast, razvoj i zdravlje djece. Razvojem motoričkih vještina i sposobnosti se doprinosi kognitivnom, socijalnom i emotivnom razvoju djece predškolske dobi. 

Image
Image

Gdje se program provodi i kome je namijenjen?

Integrirani sportski program provodi se u Dječjem vrtiću Četiri rijeke, matičnom objektu Rakovac (Grge Tuškana 9a). Namijenjen je djeci od 3 do 7 godina, a realizira se svakodnevno u 1 odgojnoj skupini.

Kada se program provodi?

Program se provodi od 1. rujna do 30. lipnja tekuće pedagoške godine. Predviđena učestalost provođenja sportskih aktivnosti u okviru programa je 3 puta tjedno u trajanju od 60 minuta. Također, važno je istaknuti da se sportski program integrira u redoviti program i izvan vremena osiguranog za sportske aktivnosti u dvorani te se često provodi i u suradnji sa sportskim klubovima, u vrtiću i izvan njega. Budući da se radi o cjelodnevnom integriranom programu, teme vezane za sport se povezuju s redovitim vrtićkim aktivnostima poput likovnih, glazbenih, istraživačkih i drugih.

Tko provodi program?

Program provodi stručna prvostupnica trenerske struke i odgojiteljica predškolske djece koja se dodatno educirala u Stručno-razvojnom centru DV Vjeverica u Zagrebu gdje je stekla diplomu o završenom specijaliziranom programu iz područja integriranog sportskog programa.

Cijena programa

Cijena redovitog programa + dodatna uplata roditelja za cjelodnevni sportski program u iznosu od 19,91 eura (150,00 kn) mjesečno.

Image
Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac

Programi - izbornik