Image

Cjelodnevni program Montessori pedagogije

Video prezentacija programa - VRTIĆ
Video prezentacija programa - JASLICE

 

Opća načela rada u Montessori programu

Montessori program temelji se na pedagoškoj koncepciji koju je početkom 20. stoljeća razvila Maria Montessori na temelju znanstvenog opažanja djece i njihova razvoja.

Svrha Montessori programa je omogućiti djetetu da razvije sve svoje sposobnosti i ostvari cjelovitu, potpunu, slobodnu, neovisnu i odgovornu ličnost.

Marija Montessori naglašavala je učenje putem svih pet osjetila, ne samo slušanjem ili gledanjem. U Montessori grupama djeca uče na svoj način, u skladu sa svojim potrebama, izabirući neku od stotinu ponuđenih aktivnosti.

Image
Image

Montessori odgojitelj

Osnovna teza Montessori pedagogije je „Pomozi mi da to učinim sam“. Montessori odgojitelj prati individualni razvoj svakog djeteta i nudi mu poticaje potrebne za ovladavanje određenim vještinama sukladno njegovom trenutačnom psihofizičkom razvoju.

Montessori metoda ne temelji se na direktnom poučavanju, već na osiguravanju poticajne okoline u kojoj će dijete razviti sve svoje sposobnosti, u čemu je vidljiva najvažnija uloga Montessori odgojitelja.

Montessori pribor

Poseban Montessori pribor djetetu omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih u svakodnevnom životu u smislu brige za sebe, brige za druge, brige za okoliš, vještine klasificiranja i sortiranja različitih osjetnih modaliteta, vještine govorenja, pisanja i čitanja, vještine brojanja i računanja, likovnog, glazbenog i ritmičkog izražavanja te spoznaje o ukupnom svijetu i kulturi.

Image
Image

Montessori pribor ima vrlo važnu ulogu u ovoj metodi i podijeljen je u pet područja rada: 

1. Pribori za vježbe praktičnog život

2. Pribori za razvoj osjetilnih sposobnosti

3. Pribori za razvijanje matematičkog uma

4. Pribori za razvoj govora, čitanja i pisanja

5. Pribori za kozmički odgoj

Image
Image

Jedna od značajki Montessori programa jest činjenica da je izgled Montessori sobe u cijelom svijetu organiziran jednako. Dakle, osnovna oprema je ista u svim Montessori programima, propisana i vrlo precizno izrađena u posebnim tvornicama po Montessori standardima. 

Image
Image

Pri korištenju opreme i pribora, cilj je da djeca materijale i pribore za rad mogu koristiti prema osobnom interesu, stoga je važno da im oni budu na raspolaganju i na dohvat ruke. Važna karakteristika pribora jest mogućnost uočavanja pogreške. Svaki pribor ima svoje mjesto, no okruženje nije nužno statično, već se usklađuje i mijenja s obzirom na interese, razvojne potrebe i mogućnosti djece.

Pored pribora, Marija Montessori je zahtijevala da se kod djeteta gradi harmoničan odnos prema svijetu i upoznaje ga se s kulturom i prirodom kroz šetnje, izlete, posjete muzejima, obilaske spomenika.

Montessori „kozmički odgoj“ može se  prvenstveno shvatiti kao poticaj da se djetetu, u svom obilju i raskoši pokažu prirodni predmeti i kulturni sadržaji. Zato dijete ne treba biti izolirano u krugu „dječje sobe”, nego po mogućnosti što više uključeno u društveni život zajednice.

 

Gdje se program provodi i kome je namijenjen?

Poseban Montessori program provodi se u Dječjem vrtiću Četiri rijeke, područnom vrtiću Švarča (Ivice Gojaka 4). Namijenjen je djeci od 1. do 7. godine života, a realizira se svakodnevno u 2 mješovite odgojne skupine (jasličkoj i vrtićkoj).

Tko provodi program?

Program provode 4 odgojitelja sa završenom modularnom edukacijom u području Montessori pedagogije te položenim završnim ispitom. Odgojitelji su educirani u stručno-razvojnim centrima u području Montessori pedagogije, DV Srčeko u Zagrebu i DV Vrbik u Zagrebu.

Cijena programa

Cijena redovitog programa + dodatna uplata roditelja za cjelodnevni Montessori program u iznosu od 26,54 eura (200,00 kn) mjesečno.

Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac

Programi - izbornik