Image

Kraći program medijske pismenosti

O medijskoj pismenosti

Medijska pismenost jedna je od ključnih kompetencija za život i rad u digitalnom svijetu koji se konstantno ubrzano razvija i mijenja. Prema široko prihvaćenoj definiciji, uključuje sposobnosti pristupa, analize, vrednovanja i stvaranja medijskih poruka u različitim oblicima. Zbog sveprisutnosti medija, medijska pismenost smatra se jednom od ključnih kompetencija 21. stoljeća. Zbog toga je važno građane osnažiti vještinama i znanjem koje će im pomoći da razumiju kako mediji rade, da znaju provjeriti ​​točnost informacija te da znaju koristiti, kreirati i dijeliti medijske sadržaje i informacije. Posebice je važno vještinama medijske pismenosti učiti djecu i mlade jer je to i najbolji način zaštite od potencijalno štetnih medijskih sadržaja, dezinformacija i propagande. 

Ciljevi programa

Osnovni cilj programa je razvoj digitalne kompetencije, jedne od 8 kompetencija prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Na temelju cilja formulirane su bitne zadaće koje će se nastojati realizirati provedbom programa. Radi se o sljedećim zadaćama:

  • upoznavanje različitih medijskih tvorevina i njihove uporabljivosti u svakodnevnom životu,
  • poticanje razumijevanja i kritičkog promišljanja sadržaja i poruka posredovanih putem različitih medija,
  • usvajanje medijskih kompetencija koje mogu pomoći u prepoznavanju medijskog djelovanja,
  • učenje razlikovanja fikcije od stvarnosti,
  • usvajanje komunikacijskih kompetencija,
  • interaktivno korištenje medijskih sredstava,
  • razvijanje kritičkog mišljenja i djelovanja.

Gdje se program provodi i kome je namijenjen?

Program se provodi u okviru redovitog 10-satnog programa u svim vrtićima koji djeluju u okviru Dječjeg vrtića Četiri rijeke. Namijenjen je djeci u dobi od 5 do 7 godina, odnosno srednjim i starijim vrtićkim skupinama.

Tko provodi program?

Program provode odgojitelji predškolske djece uz pomoć i podršku stručnog tima (pedagoga, psihologa, zdravstvenog voditelja) i ravnatelja te suradnjom s vanjskim čimbenicima.

Materijalni uvjeti za provođenje programa

Sredstvima Europske unije, u vrtićima Rakovac, Dubovac, Švarča i Turanj instalirane su četiri interaktivne "pametne ploče" u sobama dnevnog boravka te je osigurana edukacija za odgojitelje koji će koristiti pametne ploče. Osim toga, nabavljen je širokopojasni zvučnik s funkcijama snimanja i reproduciranja zvuka te računalo s printerom i skenerom za svaki vrtić.

Cijena programa

Realizacija programa financira se sredstvima Europske unije te je usluga za korisnike besplatna.

Image
Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac

Programi - izbornik