Image

Kraći program kinezioloških aktivnosti

„Svi dijelovi tijela koji su u funkciji, ukoliko se primjereno koriste i vježbaju, dobro se razvijaju, ostaju zdravi, sporo stare, ali ukoliko nisu u uporabi, postaju skloni bolesti, zaostaju u rastu i brzo stare.“ (Hipokrat)

 

Važnost tjelesne aktivnosti za razvoj djece

Redovita tjelesna aktivnost od najranije dobi utječe na pravilan rast i razvoj te zdravstveno stanje djeteta. Drugim riječima, djetetovo zdravlje u uskoj je vezi s kretanjem. Zbog važnosti tjelesne aktivnosti i stvaranja zdravih navika, kretanje treba biti dio svakodnevnog života djeteta. Ako ne provede vrijeme vani kretajući se ili ne provede dovoljno vremena u slobodnoj igri koja uključuje kretanje, djetetu je od najranije dobi ugroženo zdravlje. Pravilno i redovito kretanje i vježbanje ima višestruke koristi za dijete: normalan psihomotorni razvoj, zadovoljavanje osnovne potrebe za kretanjem i igrom te prevencija različitih kroničnih bolesti, osobito pretilosti.

Cilj programa 

Temeljni cilj programa je poticanje djetetovog cjelovitog (kognitivnog, tjelesnog i socio-emocionalnog) razvoja s naglaskom na razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te razvijanje pozitivnih stavova prema sportu, a sve kroz kvalitetno osmišljene i provođene kineziološke aktivnosti.

Gdje se i kada program provodi?

Program se, u pedagoškoj godini 2023./2024., neće provoditi.

Kome je program namijenjen?

Namijenjen je djeci od 6 do 7 godina (u godini pred polazak u osnovnu školu).

Tko provodi program?

Program provode odgojitelji educirani na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i u Stručno-razvojnom centru DV Vjeverica u Zagrebu.

Prostorno-materijalno okruženje

Prostori u kojima će se izvoditi program zadovoljavaju potrebne sigurnosno-zaštitne uvjete. Radi se, prije svega, o multifunkcionalnim sportskim dvoranama i igralištima vrtića. U svakom vrtiću na raspolaganju je sportska dvorana s pripadajućom sportskom opremom i rekvizitima (namjenskim sredstvima i pomagalima) te vanjsko igralište s pripadajućim igralima i zelenim površinama.

Cijena programa

Cijena redovitog programa + dodatna uplata roditelja za kraći sportski program u iznosu od 15,93 eura (120,00 kn) mjesečno.

Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac

Programi - izbornik