Image

Poseban preventivni program prometne kulture i sigurnosti djece u prometu

O prometnoj preventivi

Prometna preventiva osmišljava, organizira i provodi aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti u prometu. Promet, naime, predstavlja realnu opasnost za djecu i stoga je nužno od najranije dobi djecu odgajati za prometnu kulturu i sigurnost u prometu. Prometni odgoj i obrazovanje razvijaju životno važna znanja, vještine i stavove koji djetetu mogu doslovno spasiti život u rizičnim situacijama. Takav integrirani program razvoja prometne kulture i sigurnosti djece u prometu osobito je značajan u godini pred polazak u osnovnu školu jer će polaskom u školu dijete postati samostalan sudionik u prometu. Predškolska djeca su osobito osjetljiva skupina sudionika u prometu jer nemaju dovoljno prometnog znanja, iskustva i opreza, a njihova radoznalost i zaigranost može ih dovesti u opasne situacije. Zato je igra u starijim odgojnim skupinama obogaćena učenjem prometnih propisa i sigurnosnih pravila te vježbanjem snalaženja u različitim prometnim situacijama.

Cilj programa

Osnovni cilj programa je razvoj opće prometne kulture djece i njihova priprema za samostalno i sigurno sudjelovanje u prometu kao pješaka, putnika u vozilima i vozača dječjih prijevoznih sredstava.

Gdje se program provodi i kome je namijenjen?

Program se provodi u okviru redovitog 10-satnog programa u svim vrtićima koji djeluju u okviru Dječjeg vrtića Četiri rijeke. Namijenjen je djeci u dobi od 6 do 7 godina, odnosno starijim vrtićkim skupinama.

Image
Image

Tko provodi program?

Program provode odgojitelji starijih vrtićkih skupina uz pomoć i podršku odgojitelja čiji je predmet od osobitog interesa upravo prometni odgoj te pomoć i podršku stručno-razvojne službe i ravnatelja. Važan čimbenik u provedbi programa je i suradnja sa širom društvenom zajednicom, prije svega ustanovama i institucijama koje djeluju u području prometne prevencije poput Prometne policije, HAK-a i sl.

Materijalni uvjeti za provođenje programa

Prostori u kojima se provodi program zadovoljavaju sve sigurnosno-zaštitne uvjete. Radi se o sobama dnevnog boravka te drugim unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića, odnosno terasama, multifunkcionalnim dvoranama i igralištima vrtića.

Sobe su opremljene standardnim didaktičkim sredstvima i pomagalima, ali i sredstvima i pomagalima potrebnima za provođenje aktivnosti prometnog odgoja. Svaka soba opremljena je nekim od navedenih didaktičkih igračaka: setovima vozila, prometnih znakova i semafora, tepih-cestom ili maketom prometnica te različitim građevnim materijalom koji omogućuje razvoj konstruktivne i simboličke igre. Djeci je na raspolaganju i različit nestrukturirani materijal od kojeg mogu izrađivati sredstva za igru, primjerice, prometne poligone, prometne znakove, različita vozila, makete naselja s ulicama i sl. Uz to, koriste se i različite društvene igre s tematikom prometa (umetaljke, pokrivaljke, memory, domino, čovječe ne ljuti se i sl.) te slikovni materijali (slikovnice, fotografije, plakati, bojanke, prometne karte i sl.), sve kako bi se zadovoljili različiti interesi, sposobnosti i stilovi učenja djece. Na vanjskom prostoru koriste se dječja prijevozna sredstva (tricikli i romobili) te semafori i prometni znakovi.

Cijena programa

Provođenje programa je dio obaveznog programa predškole te je, kao takvo, za korisnike besplatno.

Image
Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac

Programi - izbornik