Image

Kraći program senzomotorne stimulacije

Video prezentacija programa - klik

O senzornoj integraciji

Sve podatke iz svoje okoline dijete prima pomoću osjetila - osjetila vida, sluha, opipa, mirisa, okusa, pokreta i svijesti o vlastitom tijelu. Osjeti se obrađuju u mozgu, a dijete integrira dobivene informacije koje tada dobivaju svoje značenje što nazivamo senzornom integracijom. U prvih sedam godina dijete uči osjećati svoje tijelo i svijet koji ga okružuje te uči kako se u tom svijetu kretati što učinkovitije. Zato se prvih sedam godina djetetovog života naziva razdobljem senzomotoričkog razvoja. Ako je u tom periodu senzomotorička obrada dobro organizirana, dijete će lakše usvojiti kognitivne i socijalne vještine u starijoj dobi. U protivnom, ukoliko mozak slabije obavlja posao senzorne integracije, to će negativno utjecati na mnoge aspekte života poput školskog uspjeha ili interakcije s vršnjacima. 

O poremećaju senzorne integracije

Djeca koja odstupaju od normalnog tijeka razvoja senzorne integracije, kasnije mogu imati problema u različitim aspektima života. Kada mozak ne obrađuje ili ne organizira tijek senzornih impulsa na način koji pojedincu pruža preciznu informaciju o njemu samom i svijetu koji ga okružuje, govorimo o poremećaju senzorne integracije. Ukoliko senzorna integracija nije adekvatna, dolazi do poteškoća u učenju, dijete se često osjeća neugodno i teško se nosi s uobičajenim zahtjevima i svakodnevnim stresovima.

Simptomi poremećaja individualni su za svako dijete. Hiperaktivnost i distraktibilnost, problemi u ponašanju, zaostajanje u govorno-jezičnom razvoju, slab tonus mišića i poteškoće s motoričkom koordinacijom, teškoće u učenju – sve su to mogući pokazatelji poremećaja senzorne integracije. Nezrela igra također je vrlo čest rani znak. Dijete koje ne može slagati kocke, manipulirati igračkama ili sastaviti slagalice, vjerojatno ima poremećaj senzorne integracije. Općenito, dijete s poremećajem senzorne integracije ima problema snalaziti se u prostoru oko sebe.

Cilj programa

Osnovni cilj programa je ponuditi primjerene poticaje i okruženje za cjeloviti razvoj djeteta i učenje putem osjetila, odnosno za senzornu integraciju kao temelj djetetovog cjelokupnog životnog učenja.

Gdje se program provodi i kome je namijenjen?

Program se provodi  u Dječjem vrtiću Četiri rijeke, centralnom objektu Rakovac (Grge Tuškana 9a). Namijenjen je djeci kod koje su uočene teškoće osjetilne obrade, ali i djeci urednog razvoja kao prevencija poremećaja senzorne integracije. Program se provodi svakodnevno u 1 odgojnoj skupini.

Tko provodi program?

Program provodi odgojiteljica educirana u Stručno-razvojnom centru za provedbu programa „Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija“, DV Gajnice u Zagrebu.

Prostorno-materijalno okruženje

Prostor u kojem se provodi program zadovoljava sve sigurnosno-zaštitne uvjete. Radi se o sobama dnevnog boravka koje su opremljene standardnim didaktičkim sredstvima i pomagalima, ali i sredstvima i pomagalima specifičnima za senzomotornu stimulaciju djece. Također, program se provodi i u predprostorima, na terasi sobe dnevnog boravka, odnosno na igralištu te u multifunkcionalnoj dvorani. Prostorno-materijalno okruženje obogaćeno je materijalima i poticajima za istraživanje, manipuliranje, igranje i skrivanje.

Dio didaktičkih sredstava i pomagala koja koristimo za provedbu programa možete vidjeti na sljedećim fotografijama:

Cijena programa

Realizacija programa financira se sredstvima Europske unije te je usluga za korisnike besplatna.

Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac

Programi - izbornik