Image

Program pripreme djece za polazak u školu

U program pripreme za školu uključuju se sva djeca u godini pred polazak u školu. Provodi se u sklopu redovnog 10-satnog programa za djecu polaznike vrtića te kao kraći program predškole za djecu koja nisu uključena u redoviti program.

Djeca koja ne pohađaju vrtić zakonski su obavezna pohađati program predškole organiziran u vrtiću. Program predškole provodi se u trajanju od 250 sati te se temelji na odrednicama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno na suvremenom shvaćanju djeteta i procesa njegova ranog odgoja i obrazovanja.

Cilj programa predškole je poticanje razvoja kompetentnog i socijaliziranog djeteta s temeljnim znanjima, vještinama i vrijednostima za što uspješnije uključivanje u školu.

Program predškole

Osnovni zadaci programa odnose se na razvijanje i usvajanje:

 

1. Znanja: 

 • stjecanje osnovnih znanja o sebi (razvoj slike o sebi), o drugima (njihovim sličnostima i razlikama) i svijetu kao cjelini,
 • učenje i življenje dječjih prava, odgovornosti prema sebi i drugome.

2. Stavova (vrijednosti):

 • kreiranje sredine koja kod djeteta potiče razvijanje osjećaja osobne vrijednosti kao individue,
 • usvajanje i njegovanje temeljnih humanih vrijednosti (suosjećanje),
 • jačanje pozitivnih osobina pojedinca (samostalnost, samopoštovanje, samokontrola, odgovornost) kroz nenasilno rješavanje problema i potrebu dogovaranja,
 • poštivanje, prihvaćanje i razumijevanje potreba drugih,
 • uvažavanje individualnih karakteristika i potencijala svakog pojedinog djeteta.

3. Vještina:

 • izbor i odlučivanje,
 • snalaženje u novim situacijama,
 • samostalno zadovoljavanje osnovnih potreba,
 • razvijanje komunikacijskih vještina,
 • razvijanje svijesti i praktičnih vještina za jačanje vlastite sigurnosti,
 • specifične vještine: predčitalačke, predmatematičke, grafomotoričke.

 

Program predškole obuhvaća:

 • vježbe koncentracije,
 • poticanje razvoja koncentracije i pažnje (npr. igra memory, igre slikama na kojima dijete zapaža detalje, pronađi sličnosti i razlike, igra "leti-leti", igra "na slovo, na slovo", npr. slovo M kao mjesec),
 • razvijanje sposobnosti opažanja i proučavanja; npr. prometnih znakova, uočavanja promjena u prirodi i sl.,
 • jačanje pozitivne slike o sebi,
 • stvaranje radnih navika,
 • vježbe za predčitalačke vještine,
 • vježbe grafomotorike,
 • poticanje predmatematičkih vještina,
 • aktivnosti za razvoj psihomotornih vještina (igre loptom, skakanje, penjanje, trčanje, vožnja bicikla, samostalno zakopčavanje odjeće i obuće…),
 • poticanje emocionalne i socijalne kompetencije.

 

Predvještine čitanja i pisanja

Predvještine čitanja i pisanja obuhvaćaju vježbe za razvoj prepoznavanja slova, slogovne analize i sinteze (da dijete može zvučno riječ rastaviti na slogove i iz slogova prepoznati riječ). U programu predškole radit će se i vježbe poticanja grafomotorike pri čemu će se voditi računa o pravilnom hvatu olovke, odgovarajućem smjeru pisanja i pritisku olovke na papir.

Predmatematičke vještine

Osim predčitalačkih i predpisalačkih vještina, potrebno je poticati i predmatematičke vještine koje obuhvaćaju sposobnost djeteta da prepozna znamenke, broji do 10 i usvoji koncept broja. Osim toga, kroz vježbe razvrstavanja (podataka i predmeta), uspoređivanja (predmeta i skupova), prepoznavanja uzorka i nastavljanje niza, praćenja niza i uputa, orijentiranja i organiziranja u prostoru, procjenjivanja veličine, količine i broja, pripremat ćemo dijete za što lakše kasnije učenje matematike.

Emocionalna zrelost i socijalne vještine

O emocionalnoj spremnosti ovisi djetetovo zadovoljstvo i lakoća s kojom će se uklopiti u novu sredinu. Emocionalna stabilnost nam je potrebna za cijeli život pa se potiče od najranijih dana. Socio-emocionalna zrelost uključuje:

 • sposobnost kontroliranja burnog izražavanja emocija (naročito ljutnje),
 • sposobnost odgađanja zadovoljstva kako bi postigao cilj (riješio zadatak do kraja),
 • sposobnost za suradnju s drugima i poštivanje pravila.

 

Raspored provođenja programa

U pedagoškoj godini 2023./2024. program predškole provodit će se na 3 lokacije (DV Turanj, DV Mahićno i OŠ Rečica) prema sljedećem rasporedu:

DV Turanj - ponedjeljak i srijeda (16:00 - 18:45)

DV Mahićno - utorak (16:00 - 18:30) i četvrtak (13:00 - 15:30)

OŠ Rečica - ponedjeljak i srijeda (12:30 - 15:00)

Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac

Programi - izbornik